Penggantian Kain Kelambu Dalam Rangkaian Dzikir Akbar Kiai Marogan ke 119

Penggantian kain kelambu makam Al Arif Billah Asy-Syeikh Kiai Haji MGS. Abdul Hamid Bin Asy-Syeikh Kiai Haji MGS. Mahmud (Kanang) dalam rangkaian Dzikir dan Haul Akbar Kiai Marogan ke 119, pada hari Ahad, 15 Maret 2020 di Masjid Kiai Marogan, Palembang.