Dzikir dan Haul Akbar Kiai Marogan ke 119

Dzikir dan Haul Akbar Marogan ke 119, Al Arif Billah Asy-Syeikh Kiai Haji MGS. Abdul Hamid bin Asy-Syeikh Kiai Haji MGS. Mahmud (Kanang), pada hari Ahad, 15 Maret 2020 di Masjid Kiai Marogan, Palembang.